Historie

Bjørnkjær er Lis' fødehjem og har været i slægtens eje stort set alle årene siden 1872, hvor Lis' tipoldefar købte en jordlod af en gårdejer i Hejnsvig.

Herefter påbegyndtes mergelgravningen, som foregik i perioden 1872 og helt frem til 1962.
De seneste mergelgravninger blev udført med wire-gravemaskine, men de første mange år skete mergelgravningen med håndkraft.
Mergel er kalkholdigt lerjord, som tidligere blev brugt til jordforbedring.

  • 1872 Christian Engelbrecht Sørensen (Lis' tipoldefar på fædrene side) købte en jordlod af en gårdejer i Hejnsvig.
  • Ejendommen overtaget af Karl Engelbrecht Kristiansen (Christians søn /Lis' oldefar).
  • 1912 Søren Kristian Sørensen (Lis' morfar) købte ejendommen.
  • 1954 Esther (datter af Søren Kristian Sørensen) og Arne S. Thomsen købte ejendommen i 1954 (Lis' forældre).
  • 2006 Vi købte Bjørnkjær, men Lis' forældre Esther og Arne Thomsen blev boende på gården.
  • 2012 I sommeren flyttede Esther og Arne til Billund og i november flyttede vi ind på Bjørnkjær. I foråret 2013 gik vi i gang med at bygge om til ferielejligheder i stald og lade.
  • 2014 B & B Vesterhede indvies 6. juli.